Sơn La: Công bố dự kiến 26 điểm thi THPT quốc gia cụm địa phương
719 views

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết: Cụm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT chủ trì dự kiến được tổ chức thi tại 26 điểm thi với 259 phòng thi, 6113 thí sinh. Xem thêm điểm thi lớp 10 năm 2015 tại đây.

Sơn La: Công bố dự kiến 26 điểm thi THPT quốc gia cụm địa phương

Danh sách các điểm thi cụ thể của tỉnh Sơn La trong kỳ tuyển sinh 2015 như sau:

ĐỊA BÀN ĐIỂM THI THÍ SINH SỐ PHÒNG THI
ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1. Thành phố 1. THPT Tô Hiệu: 395 THPT Chuyên 1 17
THPT Tô Hiệu 197
TTGDTX T.Phố 123
THPT Nguyễn Du 74
2. THPT Chiềng Sinh: 185 THPT Chiềng Sinh 146 8
PTDTNT tỉnh 39
2. Mai Sơn 3. THPT Mai Sơn: 503 THPT Mai Sơn 201 21
THPT Cò Nòi 125
TTGDTX Mai Sơn 177
4. THPT Chu Văn Thịnh THPT C.V.Thịnh 219 9
3. Yên Châu 5. THPT Yên Châu: 239 THPT Yên Châu 144 10
TTGDTX Y.Châu 95
6. THPT Phiêng Khoài THPT P.Khoài 67 3
 

 

4. Mộc Châu

 

7. THPT Thảo Nguyên: 404

THPT Mộc Lỵ 107  

17

THPT T.Nguyên 176
TTGDTX M.Châu 121
8. THPT Chiềng Sơn THPT Chiềng Sơn 96 4
9. THPT Tân Lập THPT Tân Lập 59 3
5. Vân Hồ 10. THPT Mộc Hạ THPT Mộc Hạ 115 5
6. Thuận Châu 11. THPT Thuận Châu: 260 THPT Thuận Châu 179 11
TTGDTX Th.Châu 81
12. THPT Tông Lệnh THPT Tông Lệnh 155 7
13. THPT Bình Thuận THPT Bình Thuận 151 7
14. THPT Co Mạ THPT Co Mạ 161 7
7. Quỳnh Nhai 15. THPT Quỳnh Nhai: 311 THPT Quỳnh Nhai 257 13
TTGDTX Q.Nhai 54
16. THPT Mường Giôn THPT Mường Giôn 122 5
8. Sông Mã 17. THPT Sông Mã: 457 THPT Sông Mã 213 19
TTGDTX Sông Mã 244
18. THPT Chiềng Khương THPT C.Khương 147 6
19. THPT Mường Lầm THPT Mường Lầm 173 7
9. Sốp Cộp 20. THPT Sôp Cộp: 307 THPT Sốp Cộp 189 13
TTGDTX Sốp Cộp 118
10. Phù Yên 21. THPT Phù Yên: 268 THPT Phù Yên 160 11
TTGDTX Phù Yên 108
22. THPT Gia Phù THPT Gia Phù 314 13
23. THPT Tân Lang THPT Tân Lang 140 6
11. Bắc Yên 24. THPT Bắc Yên: 272 THPT Bắc Yên 117 12
TTGDTX Bắc Yên 155
12. Mường La 25. THPT Mường La: 498 THPT Mường La 266 21
TTGDTX M.La 232
26. THPT Mường Bú THPT Mường Bú 95 4
Tổng 6113 259
  • Cập nhật thông tin mang thai hữu ích tại đây.
  • Bên cạnh đó là thông tin  mon an ngon mỗi ngày.
Cụm thi do Trường ĐHTây Bắc chủ trì gồm các thí sinh của tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, với 262 phòng thi; 7676 thí sinh (tỉnh Điện Biên có 3442 thí sinh, tỉnh Sơn La có 4234 thí sinh) được tổ chức thi tại 4 điểm thi:

Trường ĐH Tây Bắc, Trường CĐ Sơn La, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường THCS Chiềng Sinh – Thành phố Sơn La.

"Thông tin được cung cấp đã được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn đáng tin cậy và nên chỉ sử dụng như một nguồn tài liệu tham khảo đáng tin, không nên lạm dụng để vi phạm các quy định pháp luật."